O Studium

Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie pod patronatem Teatru Muzycznego w Lublinie jest pierwszą szkołą w tej części kraju, posiadającą uprawnienia do nadawania tytułu aktora oraz pierwszą w historii regionu lubelskiego placówką kształcącą wykwalifikowanych aktorów sceny muzycznej o specjalności wokalno-aktorskiej [ kod zawodowy: 343601 ].

Studium prowadzi naukę na kierunku AKTOR SCEN MUZYCZNYCH, specjalność wokalno-aktorska.

Efekty kształcenia po zakończeniu nauki w policealnej szkole muzycznej (załącznik 3. do rozporządzenia MKiDN z dnia 15 grudnia 2016 r., Dz. U., poz. 2248):