Harmonogram zajęć

 

Ramowe

Plan nauczania dla specjalności wokalno-aktorskiej

Aktor scen muzycznych, specjalność wokalno-aktorska - obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Studium realizuje zajęcia edukacyjne w oparciu o rozporządzenie MKiDN z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408, zał. nr 10).

Powrót do góry

/* main */