Sylwetka absolwenta

Cele:

Celem kształcenia w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Lublinie jest przygotowanie wykwalifikowanych aktorów sceny muzycznej o specjalności wokalno-aktorskiej.

Czas trwania:

W 3-letnim cyklu kształcenia Uczniowie zdobywają umiejętności w następującym zakresie:

Umiejętności:

Postawy:

Po ukończeniu Szkoły Uczeń: